Εκτίμηση και αξιολόγηση του αντικτύπου της νόσου COVID στις πολύ μικρές και τις ΜΜΕ και ευρήματα από το έργο ESMERALD


Η πανδημία COVID-19 που ανακοινώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) έχει αλλάξει εντελώς τον σύγχρονο κόσμο σε κάθε τομέα της ζωής. Ο τομέας των ΜΜΕ αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ, καθώς ο τομέας αυτός εξακολουθεί να αποτελεί τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19 θα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αστάθεια, και απαιτείται στήριξη από ΜΜΕ που είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Οι ΜΜΕ θα χρειαστούν καινοτόμο και κατάλληλη κατάρτιση που θα λαμβάνει υπόψη τους ανανεωμένους κινδύνους και θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και να αποκομίζουν τα οφέλη των νέων ευκαιριών. Οι ΜΜΕ θα χρειαστούν νέες δεξιότητες, ικανότητες και επιχειρησιακά εργαλεία για να λειτουργήσουν καλύτερα (ή απλώς να λειτουργήσουν) στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία COVID-19.

Κατά τη διάρκεια του 2021/2022, οι εταίροι του έργου ESMERALD εκπόνησαν λεπτομερή και περιεκτική έκθεση, στην οποία επισημάνθηκαν τα παρακάτω:


οι κοινωνικοί, ψυχολογικοί, πολιτικοί, θεσμικοί και οικονομικοί παράγοντες είναι σημαντικοί για την ανθεκτικότητα και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην πανδημία COVID-19.
η εξ αποστάσεως εργασία, οι δημόσιες ενισχύσεις και οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας ήταν ιδιαίτερα σημαντικές σε περίπτωση επιδημίας COVID-19 και
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις ΜΜΕ αποτελεί αναγκαιότητα.

 

Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι σημαντικότεροι τομείς κατάρτισης για την ύπαρξη και λειτουργία των ΜΜΕ στην αγορά που άλλαξε λόγω πανδημίας είναι οι εξής::

  1. Η διατήρηση του νέου online πελατολογίου και κάλυψη των αναγκών ψηφιακών και μη ψηφιακών γενεών.
  2. Η αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. Εστιάζοντας στην ακρόαση των πελατών. Τρόποι οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες και κάλυψης των διαφόρων αναγκών τους.
  3. Η εφαρμογή του πολυκαναλικού μοντέλου και αύξηση της άνεσης
  4. Η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα χαρτογράφησης της επίσημης Πλατφόρμας Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων του έργου.
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και να περιηγούνται στο περιεχόμενο του έργου εντελώς δωρεάν. Σύντομα, οι εταίροι θα ανεβάσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. εργαλειοθήκη αντιμετώπισης του COVID πολύ μικρές (micro) και ΜΜΕ) που αναπτύχθηκε με βάση τα προαναφερθέντα ευρήματα. Οι εταίροι προσδιόρισαν την προκαταρκτική δομή της εργαλειοθήκης κατάλληλα προσαρμοσμένη ώστε να ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης και της κοινής εκτίμησης αναγκών/έλλειψης δεξιοτήτων.