Procjena i vrednovanje utjecaja COVID-a na mikro, mala i srednja poduzeća te rezultati projekta ESMERALD

Rezultati i nalazi projekta ESMERALD

Pandemija COVID-19, koju je proglasila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), potpuno je promijenila suvremeni svijet u svim područjima života. Sektor malog i srednjeg poduzetništva (MSP) nedvojbeno je važan dio gospodarstva budući da taj sektor još uvijek čini glavninu poduzeća na jedinstvenom EU tržištu. U tom kontekstu, Europu će nakon pandemije COVID-19 karakterizirati neizvjesnost i nestabilnost, pa je potrebna podrška malih i srednjih poduzeća koja su spremna odgovoriti na izazove kako bi ostala konkurentna.

Mala i srednja poduzeća trebat će odgovarajuće, inovativne edukacije koje uključuju nove rizike i koje im omogućuju suočavanje s novim izazovima te iskorištavanje novih prilika. MSP zahtijevat će nove vještine, kompetencije i operativne alate za bolje funkcioniranje (ili djelovanje) u novom poslovnom okruženju tijekom i nakon pandemije COVID-19.

Tijekom 2021./2022., projektni partneri ESMERALD-a  izradili su detaljno i vrlo opsežno izvješće u kojem je istaknuto sljedeće:

• društveni, psihološki, politički, institucionalni i ekonomski čimbenici važni su za otpornost i održavanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u pandemiji COVID-19;

• rad na daljinu, javna pomoć i fleksibilni radni uvjeti bili su posebno važni za vrijeme pandemije COVID-19;

• nužan je razvoj novih tehnologija u malim i srednjim poduzećima.
 

Na temelju ovih nalaza, najvažnija područja edukacije za postojanje i funkcioniranje malih i srednjih poduzeća na tržištu pogođenom pandemijom su:

  1. Održavanje nove online klijentele i zadovoljenje potreba digitalnih i nedigitalnih generacija.
  2. Povećanje razine usluge korisnicima. Fokusiranje na slušanje kupaca. Izgradnja čvrstih odnosa s klijentima i zadovoljavanja njihovih različitih potreba.
  3. Implementacija omnichannel modela i veće pogodnosti.
  4. Povećanje razine sigurnosti online transakcija.

Za više informacija pogledajte odjeljak za mapiranje službene otvorene obrazovne resursne (OER) platforme projekta. Korisnici mogu besplatno pristupiti platformi i pregledavati sadržaj projekta. Uskoro će biti dostupan edukacijski sadržaj (tj. komplet alata za odgovor mikro, malih i srednjih poduzeća na COVID) razvijen na temelju navedenih nalaza.

Partneri su identificirali preliminarnu strukturu kompleta alata koji su prilagođeni rezultatima mapiranja i zajedničkoj procjeni potreba/nedostataka u vještinama.

Za dodatne informacije o ESMERALD-u i drugim inicijativama Sveučilišta u Dubrovniku:

https://esmerald.eu/

https://www.unidu.hr/

https://www.facebook.com/UNIDUcro/