MANIFEST

IO4 predstavljaju dva različita elementa koji služe istoj svrsi iz dvije različite perspektive: promicati prihvaćanje projekta izvan ESMERALD partnerstva i optimizirati mogućnosti njegove replikacije bez obzira na sufinanciranje EU-a. Ovi IO elementi razlikuju se u:

  • A, T1) skupu formalnih smjernica za vrednovanje ESMERALD rezultata izvan opsega partnerstva i projekta, pa čak i nakon završetka sufinanciranja iz Erasmus+
  • B, T2) Manifest otpornosti. Pruža vrijedan doprinos praksi u području upravljanja krizama i izvanrednim situacijama prikupljajući sve lekcije naučene tijekom implementacije i konsolidirajući bogatstvo znanja o dinamici oporavka poslovanja nakon COVID-a.

Ove smjernice služe kao operativni alat u „stresnim“ intervencijama za javne i privatne subjekte u području poduzetništva i gospodarstva. Dokument će prikazati operativne lekcije naučene iz perspektive onoga što je funkcioniralo i što se moglo poboljšati na temelju izvođenja i implementacije ESMERALD obuke u IO3, uz sljedeće elemente:

  • • Organizacija obuke
  • • Komunikacija s ciljnim skupinama i potencijalnim polaznicima
  • • Upis
  • • Upravljanje skupinom polaznika
  • • Kombinirano učenje i online isporuka
  • • Motivacija polaznika
  • • Povratne informacije polaznika
  • • Prijedlozi kako najbolje provesti trening u različitim operativnim okruženjima

Smjernice će se kao podrška koristiti prilikom implementacije ESMERALD-a u organizacijama izvan partnerstva. Manifest pruža inpute za intervencije u kreiranju politike „temeljene na dokazima“ u hitnim scenarijima. Kao takav, IO4 je smjernica koja informira kreatore politike i institucionalne dionike o otpornosti poduzetničkih mreža te uspostavlja jasne operativne veze između projekta i razine javne politike.GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECT RESULTS