ALATI

IO3 odgovara na potrebe identificirane u projektnoj prijavi: ojačati, osnažiti i valorizirati kulturu otpornosti MSP-a pružajući operativne i praktične alate za financijsku održivost nakon COVID-a. Mnoga mala i srednja poduzeća poput restorana, malih obrta i teretana moraju izmijeniti način poslovanja ukoliko žele opstati i uspjeti u neizvjesnim vremenima. Kao što je potvrđeno analizom postojećeg stanja, postoji potreba za uspostavom inovativnih poslovnih modela otpornih na vanjske poremećaje.

IO3 se figurativno može podijeliti na dva dijela:

OSMIŠLJAVANJE TRENINGA

Već u prijedlogu, zahvaljujući kritičkom promatranju trenutnog gospodarskog i poslovnog okruženja, partneri su identificirali strukturu IO3 sastavljenu od 3 linije intervencija obuke za otpornost MSP-a – koja će se nakon finalizacije IO2 dodatno obogatiti i prilagoditi:

  1. Usavršavanje Canvas poslovnog modela kako bi se iskoristili agilniji lanci vrijednosti
  2. Promjene poslovne kulture i prihvaćanje strategije plavog oceana
  3. Prihvaćanje neizbježne digitalne transformacije

VALJANOST OBUKE

Sastavni dio IO3 je provjera valjanosti materijala i resursa za obuku u stvarnim operativnim uvjetima, kako online tako i off-line. Partneri će u pilot verziji implementirati obuku za najmanje 120 polaznika koji predstavljaju ciljne skupine.

Partneri će održati ESMERALD obuku u različitim operativnim okruženjima predstavljenim multidisciplinarnim i komplementarnim partnerstvima. Prilikom implementacije obuke, partneri će moći odabrati najprikladnije vrijeme, raspored, format, trajanje aktivnosti podučavanja i učenja. Svaki će partner prikupiti povratne informacije i dojmove korištenjem obrasca za povratne informacije koji će se razviti kao dio Plana provjere valjanosti (vidi dolje). Povratne informacije korisnika/učenika bit će temelj za konačnu verziju obuke, kao i izradu IO4 koji se odnosi na izradu smjernica za promicanje preuzimanja ESMERALD obuke i projektnog manifesta.