Training

All our courses


Dostupna javna pomoć za rješenja po mjeri poduzeća + gdje ih pronaći (EQF: 3-5)

Državnu potporu poduzetniku dodjeljuje država ili državnim sredstvima, pod uvjetima povoljnijim od onih koji se nude na tržištu. Budući da državna potpora može prijetiti narušavanjem pravila tržišnog natjecanja, dopuštena je samo u određenim slučajevima i prema određenim pravilima.
Stoga je vrijedno upoznati se s vrstama i uvjetima javnih potpora kojima se može podržati poduzetnik u teškoćama.

Click to see


Državna potpora za sufinanciranje radnih mjesta (EQF: 3-5)

Poljski zakonodavac uveo je posebne instrumente potpore u vezi sa širenjem virusa SARS-CoV2. Prva četiri antikrizna štita bila su upućena svim poslodavcima, sljedeći antikrizni štitovi bili su upućeni poslodavcima iz najugroženijih sektora, posebno sektora turizma, kulturnih institucija, gastronomije itd. Postojali su i neki posebni jednostavniji instrumenti za MMSP.

Click to see


EU okvir i resursi za kibernetičku sigurnost malih i srednjih poduzeća (EQF: 3-5)

Mala i srednja poduzeća su okosnica europskog gospodarstva i sve su češće meta kibernetičkih napada. Posljednjih desetljeća EU je povećao svoj angažman i kompetencije u kibernetičkoj sigurnosti. Ovaj modul pomoći će boljem razumijevanju kako se EU bavi kibernetičkom sigurnošću i koje resurse imaju europska mala i srednja poduzeća u suočavanju s izazovima kibernetičkih napada.

Click to see


Fleksibilna rješenja u radnom vremenu (EQF: 3-5)

Ova sesija usmjerena je na upoznavanje kandidata s pojmom fleksibilnog radnog vremena. U početku se pojam fleksigurnosti predstavlja zajedno s dva njegova dominantna pristupa. Objašnjava se pojam digitalni nomadi te njegove prednosti i nedostaci. Zatim se predstavlja tema održavanja dosljednosti praćena savjetima za postavljanje učinkovitog rasporeda rada. Naposljetku, daju se smjernice za rješavanje potreba kupaca i zaposlenika u vezi s tim.

Click to see


Implementacija višekanalnog modela i povećanje pogodnosti (EQF: 3-5)

Omnichannel je model koji ima za cilj pružiti kupcima prilagođeno iskustvo putem različitih komunikacijskih kanala, kako bi posjete pretvorili u prodaju. Omogućuje širi raspon mogućnosti za stupanje u kontakt s potencijalnim kupcima

Click to see


Korištenje bezgotovinskih rješenja (EQF: 3-5)

Posljednjih godina sve je više inovacija u bezgotovinskom plaćanju. Rad na novim rješenjima u ovom području i sve veći interes za bezgotovinsko plaćanje ubrzala je pandemija COVID-19. Ovaj trend je prilika za poduzeća zbog niza prednosti vezanih uz implementaciju bezgotovinskih rješenja. Na tečaju će se, osim predstavljanja aktualnih trendova u navedenom području, iznijeti i najčešće naknade u platnom prometu, sigurnosne mjere koje se koriste te pravna pitanja vezana uz međubankovne naknade.

Click to see


Korištenje rješenja računalstva u oblaku (EQF: 3-5)

Cloud Computing omogućuje daljinski pristup IT resursima na zahtjev iz mreže vanjskih izvora (poslužitelja) putem Interneta. Datoteke ili aplikacije na Cloudu može prenositi, preuzimati, dijeliti ili mijenjati bilo koji ovlašteni korisnik.

Osim toga, ova tehnologija pohranjivanja datoteka sigurna je i softverski i hardverski, a također služi u mnoge svrhe: specifične aplikacije, interna mreža i upravljanje bazom podataka, pristup medijima, računalna snaga, pohrana…

Click to see


Mrežni bonton u poslovnom kontekstu (EQF: 3-5)

Učinkovita online komunikacija ključna je u stvarnim poslovnim obvezama i odnosima. U digitalnoj eri, poslovni akteri bi trebali ovladati svim alatima za online komunikaciju kao što su e-pošta, instant poruke, društveni mediji i video pozivi.

Click to see


Načini izgradnje jakih odnosa s klijentima i Zadovoljavanje njihovih raznih potreba (EQF: 3-5)

Ne postoji ništa važnije u poslovanju od odnosa koje tvrtka gradi sa svojim kupcima; tvrtke ne mogu jednostavno biti 'otok', već se moraju fokusirati na međusobnu povezanost svog poslovanja s klijentima. U ovoj sesiji fokus će biti na izgradnji odnosa s klijentima koji nadilazi aspekt tradicionalnog poslovnog umrežavanja. Fokus će biti na zajedničkom razvoju proizvoda i/ili usluga i produbljivanju poslovnih odnosa u digitalnom svijetu uz očuvanje povjerenja.

Click to see


Održavanje nove online klijentele i prilagođavanje potrebama digitalnih i nedigitalnih generacija (EQF: 3-5)

Tijekom pandemije, način na koji su se tvrtke prilagodile svojim klijentima (sadašnjim i novim) bio je ključan za njihov opstanak. Ova će se jedinica usredotočiti na digitalne marketinške strategije za privlačenje novih kupaca i zadržavanje postojećih. Također ćemo pogledati razlike između digitalnih naspram nedigitalnih generacija, i kako uravnotežiti to dvoje.

Click to see


Opterećenje i kvaliteta organizacije rada (EQF: 3-5)

Ova sesija usmjerena je na upoznavanje studenata s pojmom digitalnog radnog opterećenja. Analiziraju se vrste i karakteristike digitalnih opterećenja, kao i teme stresa i tjeskobe. Također, navedeni su savjeti za poboljšanje otpornosti na stres i tjeskobu. Konačno, razrađuju se ključni stupovi o tome kako izgraditi digitalnu organizaciju usmjerenu na kvalitetu.

Click to see


Poremećaji ravnoteže poslovnog i privatnog života (EQF: 3-5)

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života (WLB) je tema koja se sve više istražuje i od interesa je kako za organizaciju tako i za pojedince. Prednosti pojedinca su bolje zdravlje i kvaliteta života, što utječe na organizacijsku produktivnost i učinak. Ova cjelina pod naslovom Poremećaji ravnoteže između poslovnog i privatnog života razmatra objašnjenja WLB-a i razlikuje različite vrste WLB-poremećaja. Također raspravlja i objašnjava dobrobiti WLB-a za pojedinca i organizaciju te identificira načine poboljšanja WLB-a i smanjenja poremećaja WLB-a.

Click to see


Posebna suspenzija nekih socijalnih obveza poslodavca (EQF: 3-5)

U Poljskoj je uveden niz antikriznih pravnih institucija čiji je cilj olakšati organizaciju rada zaposlenika i fleksibilan razvoj rada (npr. institucije fleksibilnog radnog vremena), kao i ograničavanje socijalnih obveza poslodavaca i rješenja usmjerena na na pružanju financijske potpore poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta. Cilj ove edukacije je naučiti više o antikriznim mogućnostima vezanim uz obustavu, smanjenje ili ograničavanje nekih socijalnih davanja obveza poslodavaca u vrijeme krize.

Click to see


Poslovni modeli temeljeni na fleksibilnim organizacijskim strukturama - implementacija novih tehnologija, strategija digitalizacije (EQF: 3-5)

Poslovni model osnova je poslovanja većine tvrtki. Svaka tvrtka svoje poslovanje u većoj ili manjoj mjeri temelji na poslovnom modelu. Svaka poslovna aktivnost treba imati određenu svrhu. Analizirajući razdoblje pandemije Covid-19 i planirajući budućnost, doći će se do zaključka da su mnoge pretpostavke o prirodi poslovanja izgubile svoju točnost. Pandemija je otkrila ranjivosti u mnogim dimenzijama. Utjecala je na zdravstvo, obrazovanje, promet, poslovanje, trgovinu, tehnologiju, financijski sektor i društvene sustave, prisiljavajući na preispitivanje osnovnih pretpostavki i načela, procesa i tehnologija koje ih podržavaju.
Međutim, smanjenje rizika samo je pola bitke. Još uvijek trebamo razviti poslovne modele koji ne samo da su otporni na poremećaje, već također omogućuju pokretanje inovacija i iskorištavanje vrijednosti. Da bismo to postigli, također moramo iskoristiti stečeno iskustvo za oblikovanje novih tržišta, nove ponude proizvoda i usluga, nove izvore prihoda i, što je najvažnije, novu vrijednost za povezani svijet nakon pandemije COVID-19.
Struktura organizacije način je formalnog definiranja odnosa i ovisnosti između njezinih sudionika, to je vrlo širok koncept. Postoje mnoge njegove vrste koje se razlikuju prema različitim kriterijima.

Važno je shvatiti da neće biti 'nove normalnosti'. Umjesto toga, dobivamo priliku analizirati ova osjetljiva područja u trenutnim poslovnim modelima imajući to iskustvo na umu i upotrijebiti novo znanje za izgradnju modernijih i otpornijih organizacija
Najveći izazov digitalizacije je prva prepreka koju treba prevladati: rana implementacija. Tvrtke bi trebale shvatiti dodanu vrijednost i mogućnosti koje digitalizacija donosi .

Click to see


Povećanje razine korisničke usluge (EQF: 3-5)

Ova je sesija usmjerena na procjenu sve većih zahtjeva za korisničkom uslugom prije i nakon kupnje digitalnih i nedigitalnih kupaca. Danas su kupci sve više upoznati s uslugama koje pružaju dobavljači i najčešće na temelju toga donose odluke. Razmotrit će se i digitalna i nedigitalna korisnička služba, kao i načini identificiranja korisničkih potreba i njihove integracije u predložene ponude.

Click to see


Povećanje razine sigurnosti online transakcija (EQF: 3-5)

Online transakcije su u porastu. One sve više postaju dio naših života, do te mjere da se danas sve što zamislimo može kupiti online.

Unatoč tome što u prosjeku obavljaju nekoliko transakcija tjedno, prosječni korisnici možda ne znaju vitalne informacije o tome kako zaštititi svoju sigurnost prilikom kupnje ili prodaje na mreži i držati se podalje od svih vrsta kibernetičkih prijetnji kao što su prijevara identiteta, krađa ili zlonamjerni softver.

Click to see


Pravila rada na daljinu (uključujući i one predviđene) i praksa njihove primjene (EQF: 3-5)

Pandemija COVID-19 pokrenula je zakonodavno pitanje reguliranja rada na daljinu u Poljskoj.
Visok stupanj neizvjesnosti povezan s ponovnim otvaranjem poduzeća podrazumijeva pridržavanje brojnih strogih higijenskih i sigurnosnih propisa, a stalna ograničenja, kao i fizičko distanciranje, možda neće omogućiti cijeloj radnoj snazi da se sigurno vrati u prostorije poslodavca. . Rad na daljinu ostat će potreban za barem dio radne snage tijekom ovog razdoblja.
Rizične i ranjive skupine moraju biti zaštićene, zbog čega će rad na daljinu (telework) biti vrlo atraktivna alternativa barem za vrijeme trajanja pandemije.
Proširena upotreba rada na daljinu možda neće završiti s pandemijom, ali bi mogla postati dio 'nove i bolje normale' u godinama koje dolaze, uz podršku digitalizacije, napredne komunikacije i tehnologija u oblaku.
Iz gore navedenih razloga, vrlo je relevantno raspraviti te aktualne teme na zasebnom treningu.
Trenutačno je rad na daljinu u Poljskoj reguliran člankom 3. Zakona od 2. ožujka 2020. o posebnim rješenjima koja se odnose na prevenciju, suzbijanje i borbu protiv COVID-19, drugih zaraznih bolesti i hitnih slučajeva uzrokovanih njima (Zakonski časopis iz 2020., točka 374. , s izmjenama i dopunama – 'COVID-19 Zakon'). Ta je odredba uvedena u vezi s izbijanjem pandemije i može se primjenjivati samo tijekom trajanja tzv. izvanrednog epidemiološkog stanja ili stanja epidemije proglašenog zbog COVID-19, te tijekom razdoblja od 3. mjeseci nakon njihovog opoziva. To znači da je od sada to privremena odredba.
Međutim, poljski zakonodavac već dugo planira stvoriti novi pravni okvir za rad na daljinu. Njegove odredbe treba uključiti u poljski Zakon o radu. Takvi propisi miješaju tri vrste rada na daljinu: potpuni ili djelomični rad na daljinu u pravilu, rad na daljinu u razdobljima stanja epidemije i takozvani 'povremeni rad na daljinu' (koji će biti dostupan za 24 dana u godini).
Predviđenim odredbama je predviđeno da se rad na daljinu uvodi sporazumom poslodavca i radnika; kao i da poslodavac snosi troškove takvog rada. Potonji će pokrivati troškove energije, interneta i telefona ili plaćati paušalni iznos za to.
Glavni cilj ove edukacije je naučiti postojeće i predviđene odredbe i kako ih koristiti u praksi (uključujući praktična pitanja koja se mogu pojaviti u budućnosti).

Click to see


Psihološke potrebe i mentalno zdravlje - Empatija na radnom mjestu (EQF: 3-5)

Empatija je složen fenomen, a ova cjelina, pod naslovom Empatija na radnom mjestu , razmatra definicije empatije i razlikuje različite vrste empatije. Također govori o empatiji zaposlenika, objašnjava prednosti empatije na radnom mjestu i identificira načine za poboljšanje empatije na radnom mjestu. Na kraju, govori se o empatijskom vodstvu i karakteristikama empatičnog vodstva i empatičnih vođa.

Click to see


Psihološke potrebe i mentalno zdravlje - Održavanje veze sa svijetom oko sebe (EQF: 3-5)

Naše je blagostanje usko povezano sa stanjem našeg digitalnog okruženja, što postavlja pitanja o utjecaju digitalnih tehnologija na naše blagostanje. Pojam 'digitalno blagostanje' koristi se za označavanje utjecaja digitalnih tehnologija na to što znači živjeti život koji je dobar za ljudsko biće. Ova jedinica, pod naslovom Održavanje veze sa svijetom oko vas , razmatra definicije digitalnog blagostanja. Također identificira načine održavanja veze sa svojim timom i pravila za uspješnu radnu komunikaciju na daljinu. Konačno, određuje aktivnosti za održavanje veze sa svijetom oko vas.

Click to see


Ravnoteža između poslovnog i privatnog života u postavkama rada na daljinu (EQF: 3-5)

Pandemija Covid-19 rezultirala je dramatičnim porastom rada na daljinu u Europi. Iako su imali koristi od veće fleksibilnosti i autonomije, radnici na daljinu često su imali veće radno opterećenje, što je negativno utjecalo na ravnotežu između poslovnog i privatnog života.
Neadekvatna ravnoteža između poslovnog i privatnog života u uvjetima rada na daljinu može imati vrlo negativan učinak na radnike i njihovu dobrobit. Radnici i menadžeri trebaju slijediti određena pravila/preporuke kako bi osigurali bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života za udaljene radnike.

Click to see


Razvoj novih e-commerce / m-commerce kanala (EQF: 3-5)

E-trgovina je aktivnost kupnje i prodaje robe ili usluga korištenjem interneta, dok se m-trgovina odnosi na one transakcije koje se obavljaju korištenjem mobilnih telefona i sličnih uređaja.
E-trgovina i M-trgovina otvaraju nove poslovne i potrošačke odnose i poslovne mogućnosti

Click to see


Samovođenje i samosvijest (EQF: 3-5)

Samosvijest i samovođenje dvije su međusobno povezane teme koje dobivaju na važnosti u literaturi i praksi menadžmenta. Razvijanje samosvijesti pomaže u poboljšanju poslovnog uspjeha, ali također omogućuje pojedincima da se lakše nose s vanjskim šokovima kao što su pandemije. To je također jedan od bitnih sastojaka samovođenja. Ova jedinica razmatra značenje oba pojma i objašnjava njihovu važnost za pojedince i organizacije. Daju se praktični savjeti za osobnu samosvijest i razvoj samovođe.

Click to see


Stvaranje vrijednosti u poslovnim modelima nakon pandemije: inovativni pristupi marketingu (EQF: 3-5)


Ovaj kratki tečaj o marketingu ima za cilj podržati mala i srednja poduzeća u definiranju strategija pozicioniranja na tržištu. Štoviše, pruža osnove za definiranje komunikacijskih strategija, interakciju s vanjskom javnošću, stvaranje i zadržavanje vrijednosti za vlastiti brend.

Click to see


Usredotočenost na potrebe kupaca (EQF: 3-5)

Ova je sesija usmjerena na alate i tehnike za aktivno slušanje kupaca i važnih poruka koje nam šalju (izravno i neizravno). Fokus će uključivati dostupne sekundarne podatke, ali i kako najbolje prikupiti i iskoristiti primarne podatke za bolje razumijevanje današnjih, ali i budućih kupaca. Integracija učinkovitog slušanja kupaca pomaže identificirati ne samo trenutne probleme, već i prilike za budućnost i kako ih nastaviti ili riješiti, kao i stvaranje jačeg odnosa s našim kupcima koji vodi do veće lojalnosti.

Click to see