ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Το IO3 ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προσδιορίζονται στην πρόταση: ενίσχυση, ενδυνάμωση και αξιοποίηση της κουλτούρας ανθεκτικότητας των ΜΜΕ, παρέχοντάς τους λειτουργικά και πρακτικά εργαλεία για την οικονομική βιωσιμότητα μετά τον COVID. Οι πρωτογενείς οικονομικές δραστηριότητες, όπως τα εστιατόρια, τα μικρά καταστήματα χειροτεχνίας και τα γυμναστήρια, καλούνται να επαναπροσδιορίσουν δραστικά τις επιχειρηματικές τους συνήθειες εάν έχουν την πρόθεση να ευδοκιμήσουν και να ευημερήσουν σε αβέβαιους καιρούς. Όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση της εξέλιξης της τεχνολογίας, υπάρχει επιτακτική ανάγκη θέσπισης καινοτόμων και σταθερών επιχειρηματικών πλαισίων για την αντιμετώπιση τυχόν εξωτερικών και διασπαστικών παραγόντων.

Το IO3 μπορεί να αποσυντεθεί σε 2 τμήματα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ήδη κατόπιν πρότασης, χάρη σε μια κριτική παρατήρηση του τρέχοντος οικονομικού και επιχειρηματικού τοπίου, οι εταίροι προκαθόρισαν μια δομή του IO3 που αποτελείται από 3 γραμμές κατάρτισης για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ – που θα εμπλουτιστούν περαιτέρω, θα προσαρμοστούν και θα τελειοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση του IO2:

  1. Επανεξέταση του καμβά του επιχειρηματικού μοντέλου προκειμένου να αξιοποιηθούν πιο ευέλικτες αλυσίδες αξίας
  2. Επανεξέταση της επιχειρηματικής κουλτούρας και αποδοχή της στρατηγικής για τον Γαλάζιο Ωκεανό (Blue Ocean Strategy)
  3. Ενστερνίζοντας τον αναπόφευκτο ψηφιακό μετασχηματισμό

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναπόσπαστο μέρος του IO3 είναι η επικύρωση σε πραγματικές λειτουργικές ρυθμίσεις του εκπαιδευτικού υλικού και των πόρων, τόσο σε ασύγχρονη όσο και σύγχρονη σύνδεση διαδικτύου. Στην πραγματικότητα, οι εταίροι θα αναπτύξουν σε πιλοτική έκδοση την εκπαίδευση σε τουλάχιστον 120 εκπαιδευόμενους που εκπροσωπούν τις ομάδες-στόχους.

Όλοι οι εταίροι θα παρέχουν την εκπαίδευση ESMERALD σε διάφορα λειτουργικά περιβάλλοντα που εκπροσωπούνται από διεπιστημονικές και συμπληρωματικές εταιρικές σχέσεις. Κατά την ανάπτυξη της κατάρτισης, οι εταίροι θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον πιο βολικό χρόνο, πρόγραμμα, μορφή, διάρκεια των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης. Κάθε συνεργάτης θα συλλέξει τα σχόλια και τις εντυπώσεις των μαθητών μέσω μιας ανατροφοδότησης προτύπου που θα αναπτυχθεί ως μέρος του Σχεδίου επικύρωσης (βλ. παρακάτω). Τα σχόλια των χρηστών /μαθητών θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική έκδοση της εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή στοιχείων στο IO4 για τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση και την προώθηση της ανάληψης της κατάρτισης ESMERALD + της Διακήρυξης του έργου.