ΤΟ ΕΡΓΟ

  1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ποιότητας για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως ενός από τα μέσα αναζωογόνησης του ιστού των ΜΜΕ της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας
  2. Δημιουργία ενός καινοτόμου Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου που γίνεται το επίκεντρο της ΕΕΚ και των οικοσυστημάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη αξιοποίηση εξαιρετικά σχετικού και έγκαιρου περιεχομένου κατάρτισης σε ψηφιακές και πολύγλωσσες εκδόσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά την πανδημία

Ο COVID-19 αλλάζει το παιχνίδι, ένα συνολικό τσουνάμι, με αναδιοργανωτικό, άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και την κατάρτιση. Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) θα πρέπει να αναβαθμίσει και να προσαρμόσει εκ νέου το περιεχόμενο και την παροχή του στις «νέες κανονικές» κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μετά την πανδημία. Το επιχειρηματικό περιβάλλον μετά την πανδημία θα απαιτήσει από τις ΜΜΕ να προσαρμοστούν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες ροές εσόδων, νέες έννοιες κερδοφορίας κ.λπ. Εν ολίγοις, το σύστημα ΕΕΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνοδεύει τις ΜΜΕ με μια νέα έννοια και μοντέλο «επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεων μετά την πανδημία» για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των ΜΜΕ μετά το lock down, εξ ου και το όνομα του έργου μας· ESMERALD: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ μετά το lock down. Με 207.851.733 κρούσματα και 4.366.290 θανάτους παγκοσμίως (από τις 19 Αυγούστου 2021) και 42.115.906 κρούσματα και 879.311 θανάτους στην ΕΕ/ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο, η COVID-19 είναι καταστροφή (πηγή: Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων της ΕΕ, από τις 19 Αυγούστου 2021).

Επιπλέον, η πανδημία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, την απασχόληση και τις επιχειρήσεις. Τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής της ΕΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 δείχνουν ότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 12,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,9% στην ΕΕ (αντίστοιχα -15,0% και -14,4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της europa.eu

target="_blank"