PROJEKT

  1. Rozwój wysokiej jakości treści cyfrowych w celu dalszego wzmocnienia roli kształcenia i szkolenia zawodowego jako jednego ze sposobów ożywienia tkanki MŚP w ramach europejskiej gospodarki i społeczeństwa;
  2. Stworzenie innowacyjnego otwartego zasobu edukacyjnego, który stanie się centralnym punktem dla ekosystemów wsparcia, kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości na podstawie odpowiednio dobranych i aktualnych treści szkoleniowych, dostępnych w wersjach cyfrowych i wielojęzycznych, celem zwiększenia konkurencyjności MŚP w europejskiej gospodarce postpandemicznej

COVID-19 oznacza zupełną zmianę dotychczasowych warunków gry biznesowej, to powszechne tsunami, które ma destrukcyjny, bezprecedensowy wpływ na firmy i szkolenia. System VET będzie musiał uaktualnić i ponownie dostosować treści i świadczenia do „nowych normalnych po pandemii” warunków społeczno-gospodarczych. Środowisko biznesowe po pandemii będzie wymagało od MŚP dostosowania się do nowych modeli biznesowych, nowych strumieni przychodów, nowych koncepcji rentowności itp. Podsumowując, system VET musi być w stanie towarzyszyć MŚP z nową koncepcją i modelem „post-pandemicznej przedsiębiorczości”. Projekt ESMERALD: Zwiększanie prężności biznesowej MŚP po lockdownie. Przy 207 851 733 przypadkach zarażenia COVID-19 i liczbie 4 366 290 zgonów na całym świecie (stan na 19 sierpnia 2021 r.) oraz 42 115 906 przypadkach i 879 311 zgonach w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, COVID-19 niewątpliwie jest katastrofą (źródło: EU Centre forDisease Prevention & Control, stan na 19 sierpnia 2021 r.) .

Co więcej, pomijając ludzki ból i koszty społeczne, pandemie mają znaczny wpływ na gospodarkę, zatrudnienie i biznes. Oficjalne dane Komisji Europejskiej za II kwartał 2020 r. pokazują spadek PKB o 12,1% w strefie euro i 11,9% w UE (odpowiednio -15,0% i -14,4% w porównaniu z II kwartałem 2019 r.), oficjalne dane europa.eu

Komisja Europejska szacuje, że w 2021 r. nie będzie odbicia: oznacza to, że to dopiero początek kryzysu, który najbardziej dotyka mikro i małe przedsiębiorstwa. Dlatego ESMERALD opracuje innowacyjne szkolenia i zapewni MŚP pomoc w zakresie przedsiębiorczości, modelu ekonomicznego i biznesowego po pandemii, aby zmaksymalizować szanse MŚP na odreagowanie po zakończeniu lockdownu i ponownym otwarciu gospodarki.