NARZĘDZIA

IO3 odpowiada na potrzeby określone we wniosku: wzmacnianie i dowartościowywanie kultury prężności biznesowej MŚP, zapewniając im operacyjne i praktyczne narzędzia dla stabilności finansowej po COVID-19. Podstawowe rodzaje działalności gospodarczej, takie jak restauracje, małe sklepy z rękodziełem i siłownie, muszą radykalnie zmienić swoje nawyki biznesowe, jeśli mają zamiar działać i prosperować w niepewnych czasach. Jak potwierdza analiza aktualnego stanu wiedzy, istnieje pilna potrzeba stworzenia innowacyjnych i solidnych ram biznesowych, które pozwolą poradzić sobie z czynnikami zewnętrznymi i tymi, które wpływają destrukcyjnie.

IO3 można obrazowo podzielić na 2 sekcje:

OPRACOWANIE SZKOLENIA

Już we wniosku, dzięki krytycznej obserwacji obecnego krajobrazu gospodarczego i biznesowego, partnerzy wstępnie określili strukturę IO3 złożoną z 3 linii interwencji szkoleniowych na rzecz odporności MŚP – do dalszego wzbogacenia, dostosowania i dostrojenia po finalizacji IO2:

  1. Ponowne przemyślenie kanwy modelu biznesowego w celu wykorzystania bardziej elastycznych łańcuchów wartości
  2. Ponowne rozważenie kultury biznesowej i przyjęcie Strategii Błękitnego Oceanu
  3. Adaptacja do nieuniknionej transformacji cyfrowej

WALIDACJA SZKOLENIA

Integralną częścią IO3 jest walidacja w rzeczywistych warunkach operacyjnych materiałów i zasobów szkoleniowych, zarówno online, jak i offline. W rzeczywistości partnerzy wdrożą w wersji pilotażowej szkolenie dla co najmniej 120 uczestników reprezentujących grupy docelowe.

Wszyscy partnerzy przeprowadzą szkolenie ESMERALD w różnych środowiskach operacyjnych reprezentowanych przez multidyscyplinarne i uzupełniające się zespoły. Wdrażając szkolenie, partnerzy będą mogli swobodnie wybrać najdogodniejszy czas, harmonogram, format, czas trwania zajęć dydaktycznych i edukacyjnych. Każdy partner zbierze informacje zwrotne i wrażenia uczestników za pomocą szablonu informacji zwrotnej, który zostanie opracowany w ramach Planu Walidacji (patrz poniżej). Informacje zwrotne od użytkowników/uczestników będą podstawą ostatecznej wersji szkolenia, a także wniosą wkład do IO4 w zakresie wytycznych dotyczących włączania i promowania szkolenia ESMERALD + Manifestu projektu.