WSPÓŁPRACOWNICY

Platforma ESMERALD ma służyć jako wirtualna społeczność.

Zaangażowanie partnerów stowarzyszonych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wpływu i wartości projektu ESMERALD. Partnerom stowarzyszonym oferowana będzie nagroda za zaangażowanie i wkład. ESMERALD zapewnia widoczność we wszystkich działaniach związanych z projektem (w szczególności w zakresie rozpowszechniania), wczesny dostęp do wyników projektu oraz wymienienie na platformie OZE.