ΕΤΑΙΡΟΙ

Η πλατφόρμα ESMERALD προορίζεται να χρησιμεύσει ως εικονική κοινότητα.

Η συμμετοχή των συνδεδεμένων εταίρων είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση του αντίκτυπου και της αξίας του έργου ESMERALD. Οι συνδεδεμένοι εταίροι θα προσφέρονται, ως ανταμοιβή για τη δέσμευση και τη συμβολή τους, προβολή μέσω όλων των δραστηριοτήτων του έργου (ιδίως στη διάδοση), έγκαιρη πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου και αναφορά στην πλατφόρμα OER.