ΕΤΑΙΡΟΙ

Η πλατφόρμα ESMERALD προορίζεται να χρησιμεύσει ως εικονική κοινότητα.

Η συμμετοχή των συνδεδεμένων εταίρων είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση του αντίκτυπου και της αξίας του έργου ESMERALD. Οι συνδεδεμένοι εταίροι θα προσφέρονται, ως ανταμοιβή για τη δέσμευση και τη συμβολή τους, προβολή μέσω όλων των δραστηριοτήτων του έργου (ιδίως στη διάδοση), έγκαιρη πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου και αναφορά στην πλατφόρμα OER.

Arrabal AID

ARRABAL-AID is a social and non-profit organization. Our mission, FROM 1992, is to work for full employment and social integration of people, especially the most vulnerable, supporting them through measures and actions to impact on the social environment. We must take good care of all people and taking care of the quality we give in our services, making the person served leave our entity having satisfied their demand.

Read more

ASIT

The Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) / Association for the Service of Research and Technology is a private non-profit association which designs and manages projects related to technology development and local levels since 1989. Since its foundation in 1989, ASIT has fostered the creation and development of numerous innovative business projects. ASIT has also directly managed funding programmes for technology infrastructure, business modernisation, etc.

Read more

Tribeka Trainning LAB

Providing the best work experiences, training courses, workshops and seminars for students and adults, Tribeka is dedicated to bring value into every aspect of training and learning mobility. As partner of schools from all over Europe it has become the best and most successful Spanish work experience provider agency in the education sector. With a professional and committed team, Tribeka ensures consistency and quality, delivering world class services in a professional outstanding standard. ...

Read more

IT Solutions For All

IT Solutions For All is a non-profit organization based in Malaga, Spain, that seeks promoting training on ICT technologies (Information and Communication Technologies) for low-skilled people in order to empower them and let them function comfortably in the technological world in which we live IT Solutions For All wants to spread a genuine love towards new technologies and Internet, as a way to improve the quality and lifestyle of any person. IT Solutions For All ‘s mission is to provide...

Read more