ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο COVID-19 μεταμορφώνει τον κόσμο και κανένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο από το παρελθόν στο σύνολό του δεν μπορεί να δώσει παραδείγματα, διδάγματα και λύσεις για να προχωρήσουμε. Λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων του COVID-19, η Ευρώπη μετά την πανδημία θα υποβληθεί σε αποκατάσταση μετά την καταστροφή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΑΓΚΕΣ

Η ESMERALD παρέχει απτές και έγκαιρες λύσεις κατάρτισης σε αυτές τις ανάγκες προσφέροντας: ανάπτυξη μιας πλατφόρμας OER, απολογισμός των πραγματικών επιπτώσεων του COVID-19 στην πραγματική οικονομία, θέσπιση της κατάρτισης και των κατευθυντήριων γραμμών της ESMERALD για την προώθηση της υιοθέτησης και της χρήσης της και προώθηση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ESMERALD παρέχει απτές και έγκαιρες λύσεις κατάρτισης σε αυτές τις ανάγκες προσφέροντας: ανάπτυξη μιας πλατφόρμας OER, απολογισμός των πραγματικών επιπτώσεων του COVID-19 στην πραγματική οικονομία, θέσπιση της κατάρτισης και των κατευθυντήριων γραμμών της ESMERALD για την προώθηση της υιοθέτησης και της χρήσης της και προώθηση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ

1. ΝΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: από σήμερα, δεν έχει υπάρξει ακόμη απάντηση από το σύστημα επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των επιχειρηματικών και οικονομικών προκλήσεων της πανδημίας COVID-19 στις ΜΜΕ. Η προσοχή έχει δοθεί μέχρι στιγμής στους μηχανισμούς αντιμετώπισης των πολιτικών (δάνεια με μηδενικό ή χαμηλό επιτόκιο, λύσεις μακροοικονομικής πολιτικής κ.λπ.) και όχι ακόμη στις λύσεις για ΜΜΕ. Η ESMERALD τοποθετείται ως μία από τις πρώτες προσπάθειες αναβάθμισης του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε σχέση με οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα μετά την πανδημία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Το IO2 θα επιτρέψει στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της ΕΕ να ανακάμψει και να αναθεωρήσει τις ροές εσόδων και τις προβλέψεις κερδοφορίας που καθιερώνουν σε συστηματικό επίπεδο νέες τάσεις και δυναμικές που σχετίζονται βαθιά με την οικονομία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων μετά τον COVID.

Το IO2 είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του «εσωτερικού» μεγαλύτερου μέρους του έργου που αντιπροσωπεύεται από την πραγματική εργαλειοθήκη διαχείρισης για την ανταγωνιστική ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για σενάρια μετά τον COVID.

Η εργαλειοθήκη προορίζεται να είναι διαθέσιμη για πρωταρχικούς και δευτερεύοντες στόχους, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις υιοθεσίες της σε λειτουργική διάσταση, καθώς και σε επίπεδο πολιτικής/εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ