Η κοινοπραξία ESMERALD συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση του έργου στις Βρυξέλλες

Στις 11 Νοεμβρίου 2022, η κοινοπραξία συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση του  έργου ESMERALD, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε δια ζώσης μορφή στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Το έργο  ESMERALD, το οποίο συγκεντρώνει επτά εταίρους από έξι χώρες (Πολωνία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Βέλγιο και Ισπανία) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατάρτισης των πολύ μικρών και μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ) των οποίων η επιχείρηση επηρεάζεται από τον COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση του έργου, την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού «Εργαλειοθήκη αντιμετώπισης πολύ μικρών/μικρών και ΜΜΕ covid» (IO 3), την κατανομή των εργασιών για τη δοκιμή και την επικύρωση των μαθημάτων και τον σχεδιασμό της εκπόνησης των κατευθυντήριων γραμμών για την ενσωμάτωση του ESMERALD και το Μανιφέστο Ανθεκτικότητας (IO 4).

Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα περιέχονται στην πλατφόρμα ESMERALD OER, η οποία είναι διαθέσιμη σε https://esmerald.eu/index.php σε 6 γλώσσες (αγγλικά, πολωνικά, κροατικά, ισπανικά, ιταλικά και ελληνικά) για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της προβολής και της μεταφοράς των αποτελεσμάτων, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ΜΜΕ, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο «ταξίδι ανθεκτικότητας» μετά την πανδημία.

Τους επόμενους μήνες, η κοινοπραξία θα διοργανώσει «πολλαπλασιαστικές» εκδηλώσεις, στις οποίες θα προσεγγιστούν όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι. Οι εκδηλώσεις αυτές θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο έργο ESMERALD.

Μάθετε περισσότερα για το έργο ESMERALD μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: