KONTEKST

COVID-19 mijenja svijet, a nijedan društveno-ekonomski model iz prošlosti ne pruža cjelovito rješenje za nastavak poslovanja u novonastalim uvjetima. Zbog snažnog utjecaja kojeg COVID-19 ima, pred post-pandemijskom Europom je zahtjevan proces oporavka.

PROČITAJTE VIŠE

CILJNE SKUPINE I POTREBE

Mala i srednja poduzeća (MSP) zahtijevat će inovativnu obuku koja će u obzir uzeti rizike i koja će ih osnažiti za suočavanje s novim izazovima, kao i iskorištavanje prednosti koje proizlaze iz novih prilika. MSP će trebati nove vještine, kompetencije i alate kako bi bolje poslovali (ili jednostavno poslovali) u novom poslovnom okruženju.

PROČITAJTE VIŠE

REZULTATI

Projekt ESMERALD pružit će opipljiva i pravovremena rješenja za navedene potrebe u obliku izgradnje potrebnih kompetencija budući će: razviti OER platformu, analizirati stvarni utjecaj COVID-19 na gospodarstvo, uspostaviti ESMERALD trening i na dokazima temeljene smjernice za promicanje njegovog usvajanja i korištenja te kreiranje politike za otpornost MSP-a.

PROČITAJTE VIŠE

INOVATIVAN

1. NOVI SADRŽAJ: do ovog trenutka još nema odgovora iz poduzetničkog svijeta ili sustava strukovnog obrazovanja o tome kako se nositi s poslovnim i gospodarskim izazovima pandemije COVID-19. Pozornost je najviše bila usmjerena na odgovore ekonomske politike (povoljni zajmovi, rješenja makroekonomske politike, itd.), ali ne i na odgovore na mikrorazini. ESMERALD se pozicionira kao jedan od prvih pokušaja nadogradnje VET sustava na postpandemijske ekonomske i poslovne modele…

VIŠE DETALJA

ALATI

IO2 će poduzetničkom ekosustavu EU-a omogućiti da oporavak i revidiranje tokova prihoda i projekcije profitabilnosti uspostavljajući nove trendove koji su iznimno važni za gospodarstvo i poslovno upravljanje nakon COVID-a.

IO2 je ključan za razvoj "unutarnjeg" dijela projekta koji predstavlja stvarni upravljački alat za konkurentnu otpornost i dugoročnu održivost za scenarije nakon COVID-a.

Priručnik je namijenjen za primarne i sekundarne ciljeve kako bi potaknuo njegovo usvajanje na operativnoj kao i na obrazovnoj razini.

VIŠE DETALJA