ESMERALD izdaje operativne smjernice za provedbu treninga

Konzorcij ESMERALD razvio je digitalni i višejezični sadržaj za obuku s ciljem jačanja uloge strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao sredstva za revitalizaciju i otpornost malih i srednjih poduzeća u europskim gospodarstvima i društvima putem novouspostavljenog Otvorenog obrazovnog resursa, središnje točke za potporu strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te poduzetničkom ekosustavu. Održana su ukupno 24 treninga u digitalnom i  višejezičnom formatu putem projektne platforme za otvoreno obrazovanje. Ovi treninzi pokrili su mnoge aspekte organizacijskog života koji su prepoznati kao relevantni tijekom početne analize potreba i naknadnog mapiranja ponašanja poduzeća, odgovora na vanjske šokove uključujući Covid, kao i prepreka s kojima se mala i srednja poduzeća susreću na tom putu. U tu svrhu, poduzećima se daju alati koji bi im trebali omogućiti da se nose s izazovima u područjima i) javne financijske i pravne podrške poduzećima, ii) transformacije poslovnih modela u promjenjivom tehnološkom okruženju, iii) razvoja novih trgovačkih kanala i upravljanja klijentima u digitalnom okruženju, iv) sigurnosti na Internetu, v) poremećaja zdravlja i ravnoteže između poslovnog i privatnog života, psihičkog blagostanja i psihološke potrebe u digitalnom okruženju, vi) pravila poslovnog ponašanja na Internetu i net-iquette.

Razvoj tečajeva uključivao je interakciju s predstavnicima ciljnih skupina kroz aktivnosti testiranja, validacije te diseminacije. Povratne informacije prikupljene na ovaj način omogućile su konzorciju da doradi početne nacrte materijala za treninge i približi ih potrebama korisnika. Ove aktivnosti poslužile su dodatnoj svrsi prikupljanja inputa koji mogu biti od koristi svima onima koji su u svojim budućim obrazovnim aktivnostima zainteresirani za primjenu treninga razvijenih u Esmeraldu. Prikupljeni inputi posebno su se dotakli tema organizacije treninga, upravljanja ciljanim skupinama i motivacije, isporuke sadržaja, prikupljanja povratnih informacija i preporuka alternativnih scenarija. Na tim je temeljima bilo moguće razviti skup smjernica za korištenje naših materijala u različitim kontekstima.

Iskustva utjelovljena u ovim smjernicama imaju za cilj pružiti korisnicima praktične uvide temeljene na iskustvu prikupljenom kroz aktivnosti pilotiranja, validacije i diseminacije. Posebna pozornost posvećena je temama mješovitog učenja i opcijama za online izvođenje naših treninga. Kao što je otkrila pandemija Covida, takva su iskustva ključna za pružanje obuke u razdobljima izolacije i karantena. Iako pružaju polazište, preporuke navedene u ovim smjernicama ne bi se trebale smatrati konačnim pravilima za provedbu Esmerald treninga. Od svog početka, Esmerald je zamišljen kao živo tkivo, usmjereno na rast kroz zajedničko stvaranje. Potencijalne korisnike potiče se na eksperimentiranje i obogaćivanje sadržaja treninga i smjernica za njihovu isporuku vlastitim idejama. Imajući to na umu, dajemo smjernice za učinkovitu implementaciju ESMERALD-a.

Prikupljena iskustva čine stupove ovog dokumenta – smjernice za korištenje rezultata projekta, glavnog rezultata IO4. Njihov je cilj budućim korisnicima pružiti neke praktične uvide temeljene na iskustvu prikupljene kroz pilotiranje i početnu implementaciju razvijenih materijala. Smjernice pokrivaju širok raspon tema, od organizacije treninga preko savjeta za komunikaciju s ciljnim skupinama i sudionicima, zapošljavanja i upravljanja grupom. Posebna pozornost posvećena je pitanjima mješovitog učenja i iskustvima stečenim online prijenosom treninga. Ta su iskustva ključna za izvođenje treninga tijekom izazovnih razdoblja kao što su nedavne pandemije Covida ili u grupama udaljenih sudionika. Konačno, smjernice pružaju savjete o povećanju motivacije sudionika, kao i lekcije naučene prikupljanjem povratnih informacija od sudionika. Iako pružaju polazište, ove smjernice nisu definitivna pravila za provedbu ESMERALD treninga. Potencijalni korisnici potiču se i pozivaju na eksperimentiranje i obogaćivanje vlastitim idejama. Kao živo tkivo, ESMERALD je namijenjen rastu i razvoju kroz implementaciju i zajedničko stvaranje.

Poveznicu na smjernice možete pronaći u nastavku

https://esmerald.eu/manifesto_hr.php?lang=HR