RAPORT

IO2 został opracowany jako pierwszy kompleksowy raport poświęcony analizie wpływu kryzysu COVID na finansową i konkurencyjną stabilność małych i średnich przedsiębiorstw w UE. W ramach IO2 wszyscy partnerzy wniosą wkład w badanie dynamiki kryzysu, który ewaluował w związku z globalnym rozprzestrzenianiem się COVID-19 kontekście wyzwań, przed którymi stanęli mikro i mali przedsiębiorcy.

  • Raport pozostaje szczególnie adekwatny do priorytetów gospodarczych i społecznych UE
  • Jest zorientowany długookresowo
  • Nie ma ściśle ekonomicznego charakteru ale jest solidnie ugruntowany na poziomie biznesowym
  • Jest zorientowany wyłącznie na potrzeby MŚP
  • Stanowi podwaliny dla IO3, co oznacza, że zawiera odpowiednio dostosowane narzędzia operacyjne i zarządcze w celu wzmocnienia, ulepszenia, poprawy i utrzymania odporności MŚP po COVID-19. Raport umożliwi zidentyfikowanie, zebranie i podsumowanie najlepszych dostępnych praktyk biznesowych w celu podtrzymania i wspierania odbudowy unijnych MŚP.

IO2 będzie wynikiem inwentaryzacji, całkowicie odmiennym od projektów z głównego nurtu. Zainteresowania partnerów skupiały się wyłącznie na skutkach, jakie COVID wywarł na mikro i małe przedsiębiorstwa (tj. restauracje, lokalne obiekty turystyczne, rzemieślnicze itp.), bez ograniczeń sektorowych. IO2 nie jest analizą makroekonomiczną, ale narzędziem przeznaczonym do uchwycenia „mikro” wpływu otrzymywanego przez MŚP z perspektywy odolnej. IO2 pozwoli unijnemu ekosystemowi przedsiębiorczości ruszyć w górę i zrewidować swoje strumienie przychodów i prognozy rentowności, jednocześnie ustalając nowe trendy i dynamikę, które są głęboko istotne dla gospodarki i zarządzania przedsiębiorstwem po COVID-19.. IO2 odgrywa zasadniczą rolę w opracowaniu „wewnętrznej” części projektu, reprezentowanej przez rzeczywisty zestaw narzędzi menedżerskich, niezbędny do zapewnienia odporności konkurencyjnej i długoterminowej stabilności w scenariuszach po COVID-19.