This platform is optimized to be used in landscape mode

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / M-COMMERCE (EQF: 3-5)


|    Feedback form    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Download content: /
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι και σκοποίClick to read  

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

Γνωρίστε τα βασικά του ηλεκτρονικού εμπορίου
Σταθμίστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου
Αναγνώρισετε των κύριων τύπων ηλεκτρονικού εμπορίου 
Αξιολογήστε σωστά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες

Βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού εμπορίου για μια πιο ανθεκτική ΜΜΕ

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο/ m-commerceClick to read  

E-commerce είναι η δραστηριότητα αγοράς και πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, ενώ το m-commerce αναφέρεται στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και παρόμοιων συσκευών.

Οι όροι ηλεκτρονικό εμπόριο και m-commerce (ή ηλεκτρονικό εμπόριο και mCommerce αντίστοιχα) είναι το αποτέλεσμα της αποκοπής "e(lectronic)" και "m(obile)" και της προσθήκης "εμπόριο”. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως το διαδικτυακό μάρκετινγκ, η συλλογή και διαχείριση δεδομένων, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και συγκεκριμένα εκείνες που διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange EDI) και η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων (Electronic Funds Transfer EFT). 
Η EDI είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση επιχειρηματικών πληροφοριών με τη χρήση τυποποιημένου μορφότυπου για τη διευκόλυνση συναλλαγών χωρίς ειδικές ρυθμίσεις. Περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή εγγράφων, όπως τιμολόγια και δεδομένα.
Η EFT είναι η αυτόματη ανταλλαγή ή μεταφορά κεφαλαίων από έναν λογαριασμό σε άλλον με ηλεκτρονικά μέσα, είτε εντός του ίδιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είτε σε περισσότερα του ενός χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου/ηλεκτρονικού εμπορίουClick to read  

Το να είσαι online επιτρέπει συναλλαγές οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή.
Μειώνει το λειτουργικό κόστος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. 
Η απλοποίηση των οργανισμών μας διευκολύνει την έναρξη και τη διαχείριση μιας επιχείρησης. 
Επιταχύνει και απλοποιεί τις συναλλαγές, επιτρέποντας νέα παράθυρα αγοράς.
Διευκολύνει την εύρεση και την επιλογή επιθυμητών προϊόντων και τη σύγκριση μεταξύ εμπορικών σημάτων χωρίς μετακινήσεις και μετακινήσεις φυσικά.
Εξαλείφει την ανάγκη ίδρυσης μιας φυσικής εταιρείας και της σχετικής υποδομής της.

Η απουσία φυσικής εμποδίζει τους πελάτες να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως το σχετικό βάρος και μέγεθος, η αφή / υφή και η γενική αίσθηση ποιότητας του προϊόντος.
Δεδομένου ότι η φύση του το καθιστά ευάλωτο σε ηλεκτρονική απάτη (απάτες, ηλεκτρονικό ψάρεμα ...), οι χρήστες ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου / m-commerce ενδέχεται να τρέφουν δυσπιστία σχετικά με ιστότοπους, υπηρεσίες και πύλες πληρωμής. 
 

Είδη ηλεκτρονικού εμπορίουClick to read  

Αυτοί είναι οι κύριοι τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου ταξινομημένοι κατά αποστολέα και παραλήπτη 
B2B (Business-to-Business) (Επιχείρηση προς επιχείρηση)
B2C (Business-to-Consumer) (Επιχείρηση προς καταναλωτή)
C2B (Consumer-to-Business) (Από καταναλωτή σε επιχείρηση)
C2C (Consumer-to-Consumer) (Από καταναλωτή σε καταναλωτή)

BUSINESS TO BUSINESS (B2B)

Μια μέθοδος που μπορεί είτε να είναι ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είτε να περιορίζεται σε έναν αριθμό οριοθετημένων, προκαθορισμένων φορέων (ιδιωτική ηλεκτρονική αγορά).
Παραδείγματα επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με άλλες επιχειρήσεις είναι συμβουλευτικές εταιρείες που επιλύουν προβλήματα για άλλες εταιρείες ή προμηθευτές που πωλούν σε λιανοπωλητές.

BUSINESS TO CONSUMER (B2C)

Ονομάζεται επίσης απευθείας στον καταναλωτή, είναι ένα μοντέλο που περιλαμβάνει διαδικτυακές επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας στο ευρύ κοινό. Για να γίνει αυτό, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές τείνουν να μοιάζουν με καταλόγους και να χρησιμοποιούν λογισμικό καλαθιού αγορών.
Προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία περιήγησης και αγοράς των πελατών, ο ιστότοπος / η εφαρμογή θα πρέπει να έχει απλό, καθαρό και ελκυστικό σχεδιασμό. Δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι στην πληροφορική ή έχουν αρκετό χρόνο / ενέργεια για να μάθουν.

CONSUMER TO BUSINESS (C2B)

• Αυτή η μέθοδος συνίσταται στη δημιουργία αξίας από τους καταναλωτές, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Παραδείγματα θα ήταν:
    • Επιχειρήσεις που δημοσιεύουν μια πρόταση έργου ή αναγκαιότητα στο διαδίκτυο. Μετά την εξέτασή του, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για το έργο και επιλέγεται η καταλληλότερη προσφορά. 
    • Χρήστες που περιλαμβάνουν συνδέσμους διαφημιζόμενων σε ιστολόγια, φόρουμ και προφίλ κοινωνικών μέσων.
        • Μερικές φορές, παρόμοιες ενέργειες δεν πληρώνονται απαραίτητα: π.χ. χρήστες που ελέγχουν προϊόντα στο διαδίκτυο ή δημοσιεύουν προτάσεις για ανάπτυξη ή τροποποίηση προϊόντων. 
• Το C2B συμβάλλει στην προσέγγιση καταναλωτών και επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους μια πλατφόρμα για ομοιόμορφη σύγκλιση.

CONSUMER TO CONSUMER (C2C)

Αυτός ο τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας συνεπάγεται ότι οι πελάτες συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς ορατούς μεσάζοντες στη διαδικασία συναλλαγής.
Σε αυτή την περίπτωση, οι επιχειρήσεις ενεργούν ως πάροχοι του περιβάλλοντος στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή (συνήθως χρεώνοντας ένα τέλος), το οποίο συχνά λαμβάνει τη μορφή αγορών (eBay, Facebook, Vinted) ή πινάκων αγγελιών διαδικτύου.
Μια άλλη σημαντική πτυχή αυτής της μεθόδου είναι το μάρκετινγκ C2C: οι ικανοποιημένοι χρήστες δημιουργούν - εξαιρετικά αξιόπιστες - κριτικές προϊόντων και συστάσεις για την οικογένεια και τους φίλους.

Επιχειρηματικές ευκαιρίεςClick to read  

ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

Αυτή η εποχή ταχείας ανάπτυξης απαιτεί ευέλικτες οντότητες που μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που απαιτούνται άμεσα. 

• Επίσης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων, οι εταιρείες εισέρχονται σε νέες αγορές: π.χ., επί του παρόντος, η συλλογή και διαχείριση δεδομένων χρηστών έχει σταθερά αυξανόμενη προβολή. 
• Επιπλέον, η εμφάνιση αυτών των ανεκμετάλλευτων περιοχών παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης που, με τη σειρά τους, προκαλούν την εμφάνιση κοινοπραξιών για να επωφεληθούν από αυτές.

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Επί του παρόντος, οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν τη βάση ζωτικών επιχειρηματικών συστημάτων, τροφοδοτώντας την παραγωγή, την αποθήκευση, την πληρωμή, την παράδοση και την υποστήριξη πελατών, μεταξύ άλλων. 

• Αυτά δεν είναι μόνο υποστηρικτικά στοιχεία, αλλά ανοίγουν επίσης έναν ολοκαίνουργιο κόσμο ευκαιριών για τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, καθώς τα δεδομένα που λαμβάνονται σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολύτιμες γνώσεις.
• Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των συστημάτων σε αυτές τις τάσεις εν κινήσει, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές λειτουργίες και αποφάσεις.

Συμπεράσματα

Κρίσιμα σημείαClick to read  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιγράφει κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στο Διαδίκτυο 
Αυτή η μέθοδος αλλάζει τα φυσικά καταστήματα για ψηφιακά, τα οποία, αν και πλεονεκτικά, συνεπάγονται επίσης ορισμένα μειονεκτήματα
Η προσαρμογή στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που είναι είτε ο αγοραστής όσο και ο πωλητής είναι θεμελιώδους σημασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Αυτό το νέο σενάριο και η διαχείριση των δεδομένων που παράγονται από τους χρήστες ανοίγει νέες, τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες


Test Yourself!Description:

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η δραστηριότητα αγοράς και πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, ενώ το m-commerce αναφέρεται σε εκείνες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και παρόμοιων συσκευών.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό εμπόριο ανοίγουν νέες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και επιχειρηματικές ευκαιρίες


Keywords

Ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο, B2B, B2C, C2B, C2C


Bibliography