This platform is optimized to be used in landscape mode

Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών (EQF: 3-5)


|    Φόρμα σχολίων    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι και σκοποίΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

Κατανοήστε τις ανάγκες των πελατών
Εστιάσετε στις απαιτήσεις του πελάτη
Προσδιορίστε τι είναι «αρκετή» εξυπηρέτηση πελατών
Ξεχωρίσετε τη ψηφιακή έναντι της μη ψηφιακής εξυπηρέτησης πελατών
 

Κατανοήστε τις ανάγκες του πελάτη

Καθορισμός των αναγκών των πελατώνΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Μια ανάγκη του πελάτη μπορεί να είναι είτε μια γνωστή (μπορεί να αρθρώσει αυτό που θέλει) είτε άγνωστη (δεν μπορεί να αρθρώσει αυτό που θέλει) ανάγκη που παρακινεί την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Ερώτηση: "Τι δουλειά κάνει το προϊόν ή η υπηρεσία μου για τους πελάτες μου ή/και τους πιθανούς πελάτες μου"; Βοηθά να κάνουν την/τους:

- ζωή: Πιο εύκολη; Υγιέστερη? Πιο ικανοποιητική;  κλπ.
- οργανισμούς: Πιο αποτελεσματικούς; Εξοικονομούν κόστος;  Εξοικονομούν χρόνο; κλπ.

https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-customer-needs#

 

Τύποι αναγκών πελατώνΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Γενικά υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αναγκών των πελατών: Λειτουργικές, Κοινωνικές, Συναισθηματικές

Λειτουργικές: απτές ανάγκες που βοηθούν στην πλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας ή λειτουργίας που πρέπει να ολοκληρωθεί

Κοινωνικές: πώς κάποιος μπορεί να «γίνει αντιληπτός» από τους άλλους – επηρεάζεται από τον πολιτισμό (χώρα, οργάνωση, ομάδες ομοτίμων)

Συναισθηματικές: πώς επιθυμεί κανείς να «αισθάνεται»

https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-customer-needs#

 

Εστίαση στις απαιτήσεις του πελάτη

Τι σημαίνει πραγματικά εξυπηρέτησηΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Η εξυπηρέτηση πελατών στο θεμελιώδες επίπεδό της είναι μια διαδικασία οικοδόμησης σχέσεων με τους σημερινούς και μελλοντικούς πελάτες

Ξεκινά όταν κάποιος γνωρίζει για πρώτη φορά για εσάς και τελειώνει όταν σας ξεχάσει!

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κατανοούν ότι οι πιστοί πελάτες οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα επαναλαμβανόμενων επιχειρήσεων και θετικά από στόμα σε στόμα (μεταξύ άλλων μέσω των κοινωνικών μέσων). Η υπηρεσία είναι κρίσιμη σε αυτό το θέμα

Τι σημαίνει υπηρεσία από τον Simon Sinek "Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ στην Εξυπηρέτηση Πελατών":

Τι ψάχνουν οι πελάτεςΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Παρακάτω έχουμε συνοψίσει τι έχουν προτείνει οι σύμβουλοι και οι συγγραφείς ως διάφορες απαιτήσεις από την εξυπηρέτηση πελατών στον κόσμο μετά την πανδημία:

- Ενσυναίσθηση
- Έλεγχος
- Προσβασιμότητα
- Ευγένεια
- Επιλογές
- Πληροφορία
- Διαφάνεια
- Ευκολία
- Δικαιοσύνη
- Διαθεσιμότητα
- Ενεργητική ακρόαση 

Αυτό που έχουμε τώρα είναι μια κίνηση προς την απόλυτη ευελιξία όσον αφορά το πώς, πότε και πού μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξυπηρέτηση πελατών.  Η ψηφιοποίηση είναι κρίσιμη για αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει επίσης να οικοδομηθεί στο «ανθρώπινο στοιχείο» όπως απαιτείται.

 

Προσδιορίστε τι είναι «αρκετή» εξυπηρέτηση πελατών

Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατώνΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Πρέπει να ξεκινήσετε ρωτώντας: Ποιες είναι οι προσδοκίες των πελατών μας πριν από την αγορά έναντι μετά την αγορά και πόσο καλά ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προσδοκίες;  Η υπηρεσία που προσφέρεται ΠΡΕΠΕΙ να ταιριάζει με αυτή που υποσχέθηκε.   

Τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών ποικίλλουν ανάλογα με τον πελάτη.  

Οι οργανισμοί μπορούν:

- χρέωση πρόσθετης χρέωσης για διάφορα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών πριν ή μετά την αγορά (βασικό, premium) ή 
- να αυξήσουν τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών πριν ή μετά, ανάλογα με την αξία του πελάτη (π.χ. οι αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν επίπεδα εξυπηρέτησης για τους πελάτες τους, τα οποία τους «ανοίγουν» υπηρεσίες ανάλογα με τον τρόπο πτήσης ενός πελάτη)

https://www.business.qld.gov.au/running-business/consumer-laws/customer-service/improving/principles

 

Προσδιορισμός του πότε έχετε «αρκετή» εξυπηρέτηση πελατώνΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι ρευστή και αλλάζει από πελάτη σε πελάτη. Ορισμένα απαιτούν ελάχιστη εξυπηρέτηση, ενώ άλλα δεν μπορούν «ποτέ» να ικανοποιηθούν.  Υπάρχουν, ωστόσο, τρεις τρόποι χαμηλού κόστους για να προσδιορίσετε εάν έχετε αρκετή «καλή» εξυπηρέτηση πελατών:

- Ρωτήστε τους πελάτες σας!!  Αυτό βοηθά επίσης στην ανάπτυξη της σχέσης σας μαζί τους και δείχνει ότι ενδιαφέρεστε για τη συμβολή τους και θέλετε να κάνετε καλύτερα
- Ρωτήστε τους δικούς σας υπαλλήλους!!  Πολλές φορές οι δικοί σας άνθρωποι μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε κενά σε αυτό που παρέχετε.  Διασυνδέονται καθημερινά με τους πελάτες σας και γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πιθανά προβλήματα
- Συγκρίνετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε με τους βασικούς ανταγωνιστές σας!!   Μερικές φορές ξεχνάμε ότι πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές.  Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε από τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας να αποκτήσουν πληροφορίες εδώ

“Πώς να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση πελατών σας:

Διαχωρισμός ψηφιακή έναντι μη ψηφιακής εξυπηρέτησης πελατών

Ψηφιακή έναντι μη ψηφιακή Κάντε κλικ για να διαβάσετε  

Ενώ τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών έχουν γίνει κάπως πανταχού παρόντα καθ 'όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι οργανισμοί δεν μπορούν να ξεχάσουν τη μη ψηφιακή συνιστώσα και τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο, ειδικά καθώς μεταβαίνουμε σε έναν κόσμο μετά την πανδημία

Είναι σημαντικό να ενσωματώσετε απρόσκοπτα την ψηφιακή και μη ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών πολλαπλών καναλιών
- Τηλέφωνο
- Email
- μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Ιστοσελίδα
- SMS / Κείμενο
- προσωπική / επιτόπια υποστήριξη

https://www.the-future-of-commerce.com/2021/08/02/what-is-customer-service-definition-examples/

Σημ.: Ορισμένα στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών μπορούν επίσης να ανατεθούν σε αξιόπιστους παρόχους της εν λόγω υπηρεσίας (π.χ. οι υπηρεσίες παράδοσης «αντιπροσωπεύουν» πλέον εστιατόρια όταν παραδίδουν τα προϊόντα τους σε πελάτες). πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικά αλλά να συνδεθούν απρόσκοπτα για να διασφαλιστεί η συνοχή.

Εξυπηρέτηση πελατών προσανατολισμένη στο μέλλονΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Οι τάσεις εξυπηρέτησης πελατών φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από δύο διχοτομικές, αλλά συνδεδεμένες, περιοχές:

- Εξατομίκευση: Οι πελάτες πρέπει να αισθάνονται σημαντικοί και ότι η εταιρεία τους γνωρίζει και όχι μόνο ένας πελάτης - αυτό μπορεί να γίνει τόσο με μη ψηφιακά όσο και με ψηφιακά μέσα
- Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Αλλάζει τις βασικές αρχές των αλληλεπιδράσεων εξυπηρέτησης πελατών καθιστώντας τη διαδικασία απλούστερη για εργασίες ρουτίνας και οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα εξατομίκευσης καθώς εξελίσσεται.

https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/feature/10-examples-of-AI-in-customer-service# 

Συμπεράσματα

ΑνακεφαλαίωσηΚάντε κλικ για να διαβάσετε  
Κρίσιμα σημείαΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Διατηρήστε τις ανάγκες των πελατών στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών (λειτουργικές, κοινωνικές, συναισθηματικές)
Οι απαιτήσεις των πελατών είναι ρευστές και πρέπει να παρακολουθούνται και να επαναξιολογούνται συνεχώς.
Τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών που παρέχονται πρέπει να ταιριάζουν με αυτό που έχει υποσχεθεί και αυτό που αναμένεται 
Εστίαση στην ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών (το μέλλον) ΑΛΛΑ μην ξεχνάτε τις μη ψηφιακές αλληλεπιδράσεις


Test Yourself!Περιγραφή:

Αυτή η συνεδρία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων εξυπηρέτησης πελατών πριν και μετά την αγορά τόσο των ψηφιακών όσο και των μη ψηφιακών πελατών. Σήμερα οι πελάτες γνωρίζουν περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους προμηθευτές και συνήθως λαμβάνουν μια απόφαση με βάση αυτό. Θα εξεταστούν τόσο η ψηφιακή όσο και η μη ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και τρόποι προσδιορισμού των αναγκών των πελατών και ενσωμάτωσής τους στις προτεινόμενες προσφορές.


Λέξεις κλειδιά

εξυπηρέτηση πελατών, προσδιορισμός των αναγκών, ψηφιακή/μη ψηφιακά


Βιβλιογραφία

Falter, M., & Hadwich, K. (2020). Customer service well-being: scale development and validation. The Service Industries Journal, 40(1-2), 181-202.

Hsieh, T. (2010). Delivering happiness: A path to profits, passion, and purpose. Hachette UK.

Cooper, N. (2021).  America’s Best Customer Service 2022.  Newsweek Global, 177 (87), 30-432.

Bougourd, N. (2022). Four Ways Technology Is Enhancing Customer Service: The future is now.  HCM Sales, Marketing & Alliance Excellence, 21 (5), 14-15.

Shep Hyken. (2019). Be Amazing or Go Home : Seven Customer Service Habits That Create Confidence with Everyone. Sound Wisdom.

Flavio Martins. (2016). Win the Customer : 70 Simple Rules for Sensational Service. AMACOM.