ESMERALD przechodzi na rozwój szkoleń specjalistycznych

Po kompleksowej analizie pojawiających się potrzeb szkoleniowych w zakresie odporności mikroprzedsiębiorstw w Europie post-pandemicznej, partnerzy opracowują obecnie treści szkoleniowe w różnych obszarach zainteresowania dla funkcjonowania i ciągłości biznesu.

Główne obszary materiałów szkoleniowych ESMERALD to (i) Marketing internetowy / cyfrowy / cyberbezpieczeństwo; (ii) E-commerce / Finansowanie (iii) Digital Well-Being.

Wszyscy partnerzy ESMERALD są zaangażowani w opracowywanie treści szkoleniowych, które będą tworzyć "Zestaw narzędzi do reagowania na COVID mikro i MŚP" (intelektualny produkt I03 projektu.

ESMERALD jest projektem współfinansowanym przez program Erasmus Plus Komisji Europejskiej, który skupia siedmiu partnerów z sześciu krajów (Belgia, Chorwacja, Grecja, Włochy, Polska i Hiszpania).

Więcej informacji na temat ESMERALD i innych inicjatyw Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: